Mirinda
7up
Mountain Dew
Lipton
A promóció
véget ért!

Nyeremények

*A nyeremények képe illusztráció

Fotó, rajz vagy zene? Bármelyik is legyen a te szupererőd, nálunk megtalálod azt az eszközt, amivel szárnyalhat a fantáziád. Játssz velünk, és válaszd ki, hogy te melyik kreatív nyereménnyel tudnál igazán elképesztőt alkotni!


Havonta 1 db, 3 hónapon keresztül

Vespa elettrica - elektromos motorkerékpár + bukósisak

3X

Vespa

Havonta 1 db, 3 hónapon keresztül

3X

Vespa

Vespa elettrica - elektromos motorkerékpár + bukósisak


Hetente 1 db minden nyereményből, 14 héten keresztül

DJI Mini 3 Pro Drón

14X

DJI Mini 3 Pro Drón

Választható

10. Generációs iPad Pencillel

14X

10. Generációs
iPad Pencillel

Választható

JBL Partybox

14X

JBL Partybox

Hetente 1 db minden nyereményből, 14 héten keresztül


DJI Mini 3 Pro Drón

14X

DJI Mini 3 Pro Drón

Választható

10. Generációs iPad Pencillel

14X

10. Generációs
iPad Pencillel

Választható

JBL Partybox

14X

JBL Partybox


NAPONTA 12DB,
92 NAPON KERESZTÜL

10 000 Ft értékű eMAG utalvány

1104X

10 000 Ft értékű eMAG utalvány

10 000 Ft értékű
eMAG utalvány

Kódfeltöltés

Vásárolj promóciós terméket, töltsd fel a kupakban lévő kódot és nyerj. Résztvevő termékek: Minden sárga promóciós kupakkal ellátott Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew és Lipton 0,5L-es termék.

Elfelejtettem a jelszavam

Nyertesek

Az első sorsolást követően itt fogod látni a nyertesek listáját.

Játékszabályzat

A “NYERJ ÉS ALKOSS!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A ”NYERJ ÉS ALKOSS!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 4.; Cégjegyzékszám: 01-09-717667; Adószám: 26140601-2-44); a továbbiakban: Szervező).

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cégjegyzékszám: 01 09 997245, adószám 24239482-2-41; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.13 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a Játékra való utalással ellátott kupakkal rendelkező, a 3. pontban meghatározott 0,5 literes kiszerelésű, bármilyen ízesítésű Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7up vagy Lipton Ice Tea terméket (a továbbiakban: Termék),

2.1.2. elektronikusan regisztrál a jatek.pepsi.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), amelynek során megadja teljes nevét, e-mail címét és egy általa választott jelszót, továbbá megjelöli, hogy nyertesség esetén a 6.1.2 pontban megjelölt heti nyeremények közül melyiket szeretné megnyerni (amely választás a Játék folyamán nem módosítható),

2.1.3. feltölti a Weboldalon található promóciós felületre a megvásárolt Termék kupakjában található 8 vagy 10 karakterből - számokból és betűkből - álló promóciós kódot (a továbbiakban: Kód); és

2.1.4. és a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a Játékszabályzat 1. sz. mellékletében írtak szerinti kezeléséhez.

(a továbbiakban együtt: Pályázat)

2.2 Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt kizárólag egy aktív regisztrációval jogosult részt venni a Játékban, azonban a regisztrációját követően korlátlan számú Pályázatot jogosult feltölteni a Weboldalra. Egy Kódot csak egyszer lehet érvényesen feltölteni a Weboldalra. Amennyiben ugyanazt a Kódot többször töltik fel, úgy Szervező az első beküldött Kódot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött azonos Kódokat a Játék szempontjából nem veszi figyelembe. A Játékszabályzatnak megfelelő, de Kódot nem tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.3 A Pályázat feltöltésének státuszáról minden Játékos az oldalon kap visszaigazolást. A feltöltött Kódokat a Játékos belépés után ellenőrizheti.

2.4 A Játékos köteles a feltöltött Kódot tartalmazó kupakot a Játék teljes időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő 2 (kettő) hónapon keresztül sértetlenül és jól olvasható állapotban megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező részére 7.1 pontban írtak szerint beküldeni vagy bemutatni. A Szervező kizárólag azokat a kupakokat fogadja el a Játékban, amelyeken a Kód teljesen olvashatóan látszik.

2.5 Szervező a heti és havi nyeremények átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes Játékos által beküldött kupakon található Kódot. Ha a kupakon található Kód nem egyezik a beküldött Kóddal, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost. Amennyiben a Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok, Kódok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból A Játékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Kódot tartalmazó kupak, valamint az ahhoz tartozó termék tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

2.6 A Játékos a Weboldalra történő belépést követően saját profiloldalán megtekintheti a már feltöltött Pályázatait (Kódjait) és kiválasztott nyereményeit, valamint módosíthatja, törölheti stb. a megadott személyes adatait.

2.7 A Játékosok a regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.8 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

  A regisztráció törlésével a Játékos minden adata helyreállíthatatlan módon törlésre kerül. A törölt adatok körébe tartoznak a regisztráció törlése előtt feltöltött kódok is. A Játék időtartama alatt minden Kód kizárólag egyszer használható fel, így adattörlés után a korábban a Játékos által feltöltött Kódok érvénytelenné válnak.

2.9 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.10 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.11 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.

2.12 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Szentkirályi Magyarország Kft., valamint a Játék szervezésében, lebonyolításában részt vevő egyéb 3. személyek és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.13 A Játékból, valamint a Szervező jövőbeli promóciós játékaiból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított kupakkal, nem létező Kóddal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított kupakot, nem létező Kódot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

  A Játékban részt vesz a Szervező által forgalmazott, bármely Magyarországon található kiskereskedelmi elárusító egységben vagy magánszemélyeket kiszolgáló online webáruházban, kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, promóciós kupakkal ellátott alábbi Termékek:

 • Pepsi és Pepsi Max 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • Pepsi Lime és Pepsi Mango 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • Mirinda 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • 7UP,7UP Free és 7UP Zero 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • Mountain Dew 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • Lipton 0,5L-es PET palackos üdítőitalok

  bármilyen ízesítésben.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1 A Játék 2023. június 1. óra 00 óra 01 perctől 2023. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig tart.

4.2 A Játék a következő játékhetekre oszlik és az egyes játékhetekre vonatkozóan a következő sorsolási időpontokat határozta meg a Szervező:

 • 1. játékhét: 2023. június 1. - június 4.heti sorsolás időpontja: 2023. június 6.
 • 2. játékhét: 2023. június 5. - június 11.heti sorsolás időpontja: 2023. június 13.
 • 3. játékhét: 2023. június 12. - június 18.heti sorsolás időpontja: 2023. június 20.
 • 4. játékhét: 2023. június 19. - június 25. heti sorsolás időpontja: 2023. június 27.
 • 5. játékhét: 2023. június 26. - július 2.heti sorsolás időpontja: 2023. július 4.
 • 6. játékhét: 2023. július 3. - július 9.heti sorsolás időpontja: 2023. július 11.
 • 7. játékhét: 2023. július 10. - július 16.heti sorsolás időpontja: 2023. július 18.
 • 8. játékhét: 2023. július 17. - július 23.heti sorsolás időpontja: 2023. július 25.
 • 9. játékhét: 2023. július 24. - július 30.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 1.
 • 10. játékhét: 2023. július 31. - augusztus 6.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 8.
 • 11. játékhét: 2023. augusztus 7. - augusztus 13.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 15.
 • 12. játékhét: 2023. augusztus 14. - augusztus 20.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 22.
 • 13. játékhét: 2023. augusztus 21. - augusztus 27.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 29.
 • 14. játékhét: 2023. augusztus 28. - augusztus 31.heti sorsolás időpontja: 2023. szeptember 5.

4.3 Szervező a Játék során a következő játékhónapokra vonatkozóan tart havi sorsolást:

 • 1. játékhónap: 2023. június 1. - június 30.havi sorsolás időpontja: 2023. július 4.
 • 2. játékhónap: 2023. július 1. - július 31.havi sorsolás időpontja: 2023. augusztus 1.
 • 3. játékhónap: 2023. augusztus 1. - augusztus 31. havi sorsolás időpontja: 2023. szeptember 5.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1 NAPI SORSOLÁSOK

5.1.1 Szervező a Játék időtartama alatt minden játéknap (az első játéknap: 2023. június 1.; az utolsó játéknap: 2023. augusztus 31.) vonatkozásában az adott játéknapot magában foglaló játékhéthez tartozó (a 4.2 pontban meghatározott) heti sorsolási napon 10 óra 00 perckor az adott játéknapon beérkezett összes érvényes Pályázat közül a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 12 (tizenkettő) fő napi nyertes Játékost sorsol ki (a Játék teljes időtartama alatt a 92 játéknap tekintetében összesen 1104 (ezeregyszáznégy) fő nyertes Játékost). A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye. Az adott játékhéthez tartozó heti sorsolási napon először a játékhéthez tartozó első játéknapra vonatkozóan történik a napi sorsolás, majd sorban az egymást követő játéknapok vonatkozásában, végül az adott játékhétre vonatkozó heti sorsolás történik az 5.2.1 pontban meghatározottak szerint.

5.1.2 Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely napi sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata semmilyen más napi sorsoláson nem vesz részt, azonban az adott játéknaphoz tartozó heti és havi sorsoláson részt vesz. Amennyiben a Játékos további napi sorsolásokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázato(ka)t szükséges beküldenie.

5.1.3 Szervező minden egyes napi sorsoláson (vagyis minden játéknap vonatkozásában) 2 (kettő) fő tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a napi nyereményre a 7.1 pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény átadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény nem kerül kiosztásra.

5.2 Heti sorsolások

5.2.1 Szervező a Játék időtartama alatt minden játékhét vonatkozásában a 4.2 pontban meghatározott heti sorsolási napon 11 óra 00 perckor az adott játékhéten beküldött összes érvényes Pályázat közül a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 3 (három) fő heti nyertes Játékost sorsol ki, minden a 6.1.2 pont szerinti heti nyeremény vonatkozásában 1 (egy) főt (a Játék teljes időtartama alatt a 14 játékhét és három féle heti nyeremény vonatkozásában összesen 42 (negyvenkettő) fő nyertes Játékost). A heti sorsolás alkalmával az adott játékhét vonatkozásában először a 6.1.2 pont a) pontjában, majd a 6.1.2 pont b) pontjában, végül a 6.1.2 pont c) pontjában meghatározott heti nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye.

5.2.2 Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely heti sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata semmilyen más heti sorsoláson, illetve adott heti sorsoláson a Játékos által nem megjelölt 6.1.2 pont szerinti nyeremény sorsolásán nem vesz részt, azonban az adott játékhéthez tartozó havi sorsoláson részt vesz. Amennyiben a Játékos további heti sorsoláson is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázato(ka)t szükséges beküldenie.

5.2.3 Szervező minden egyes heti sorsoláson 9 (kilenc) fő tartaléknyertest sorsol ki, minden 6.1.2 pont szerinti heti nyeremény vonatkozásában 3 (három) főt az 5.2.1 pontban foglaltaknak megfelelően. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott heti nyereményre a 7.1 és 7.3 pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a heti nyereményt a 7.3 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény átadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény nem kerül kiosztásra.

5.3 Havi sorsolások

5.3.1 Szervező a Játék időtartama alatt a 3 játékhónap vonatkozásában a 4.3 pontban meghatározott havi sorsolási napon 12 óra 00 perckor az adott játékhónapban beküldött összes érvényes Pályázat közül a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) fő havi nyertes Játékost sorsol ki (a Játék teljes időtartama alatt összesen 3 (három) fő nyertest). A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye.

5.3.2 A Szervező minden egyes havi sorsoláson az adott játékhónap tekintetében 3 (három) fő tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a havi nyereményre a 7.1 és 7.4 pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a heti nyereményt a 7.4 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény átadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény nem kerül kiosztásra.

6. NYEREMÉNYEK

6.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban együtt: Nyeremény):

6.1.1 Napi nyeremények

  Minden egyes játéknap vonatkozásában összesen 12 (tizenkettő) darab (a Játék teljes időtartama alatt a 92 játéknap tekintetében összesen 1104 (ezeregyszáznégy) darab)

  Egyenként 10 000 (tízezer) forint értékű eMAG utalvány.

  Az eMAG utalvány felhasználási feltételei a https://www.emag.hu/help/vasarlasi-utalvany/ weboldalon érhetőek el.

  Szervező a https://www.emag.hu weboldal, illetve az eMAG.hu Applikáció működéséért semmilyen felelősséget nem vállal.

6.1.2 Heti nyeremények

  Minden egyes játékhétre vonatkozóan összesen 3 (három) darab heti nyeremény, minden egyes alábbiakban meghatározott nyereményből 1 (egy) darab (a Játék teljes időtartama alatt minden egyes heti nyereményből összesen 14 (tizennégy) darab a 14 játékhét tekintetében összesen 42 (negyvenkettő) darab) heti nyeremény

a) Apple iPad Pencillel (Apple iPad 10,9" 64GB és 1. generációs Apple Pencil) (értéke bruttó 259 990 HUF és 55 990 HUF)

b) JBL Partybox 710 hangszóró (értéke bruttó: 290 000 HUF)

c) DJI Mini 3 Pro drón (értéke bruttó: 349 990 HUF)

6.1.3 Havi nyeremények

  A Játék teljes időtartama alatt egy játékhónapra vonatkozóan 1 (egy) darab (a Játék teljes időtartama alatt összesen 3 (három) darab) havi nyeremény:

  elektromos Vespa Elettrica L1 robogó és Pepsi branded Vespa crash helmet bukósisak (értéke bruttó: 2 800 955 HUF)

6.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt 1 (egy) Pályázattal (Kóddal) legfeljebb 1 (egy) napi, 1 (egy) heti és 1 (egy) havi Nyereményre lehet jogosult. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú napi, heti és havi Nyereményre jogosult, de minden nyeremény esetében külön, érvényes Pályázattal kell rendelkeznie.

6.3 A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre, más nyereménytárgyra át nem válthatók.

6.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt - a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett - a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1 Szervező a heti és havi nyertes Játékosokat legkésőbb az adott sorsolást követő 48 (negyvennyolc) órán belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen, majd visszajelzés hiányában, további 48 (negyvennyolc) órán belül ismételten (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos legkésőbb a második Értesítést követő 48 (negyvennyolc) órán belül köteles visszaigazolni az Értesítést a pepsi.nyeremenyjatek@besocial.hu e-mail címen és megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, telefonszámát és magyarországi kézbesítési címét (heti és havi Nyeremények nyertesei esetében). Heti és havi Nyeremények esetében a nyertes Játékos köteles továbbá a nyertes Kódot tartalmazó kupakot futárszolgálattal vagy postai úton - ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben - a következő címre beküldeni: Be Social Kft., Budapest, Seregély u. 5, 1037. (a futárszolgálat költsége vagy a postaköltség a Játékost terheli). A kupak személyesen is bemutatható az említett címen, előzetes egyeztetés után, hétfőtől-csütörtökig 9:00-17:00 óra között. A nyertes kupak beérkezésének vagy bemutatásának határideje: az Értesítés napját követő 10 (tíz) munkanapon belül. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

7.2 A napi Nyereményeket a Lebonyolító elektronikus úton küldi el a nyertes Játékos regisztráció során megadott e-mail címére a sorsolást követő 5 naptári napon belül. A napi nyeremények esetében nem történik előzetes értesítés, így azokat nem is kell visszaigazolni.

7.3 A heti Nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertes Játékosnak a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, az Értesítés visszaigazolását követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7.4 A havi Nyeremények a Szervezővel előre egyeztetett időpontban és helyen személyesen, Budapesten, átadási esemény keretei között kerülnek átadásra. Amennyiben a nyertes Játékos az átadáson személyesen nem tud megjelenni, kérjük, ezt a 7.1 pont szerinti visszaigazolásban jelezze a Nyeremény átadásának lebonyolítása érdekében. A Nyeremény átvételére az Értesítésnek a Játékos általi visszaigazolásától számított 60 napon belül van lehetőség. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7.5 A heti és a havi Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden, legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű, és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

7.6 Szervező a Nyereményeket és a nyertes Játékosokat a Weboldalon közzéteszi, a sorsolást követő 72 órán belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok rövidített neve (vezetéknév monogramja és keresztnév) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. Amennyiben a nyertes nem igazolja vissza időben a nyereményét, és szükséges tartaléknyertest kiértesíteni, abban az esetben a nyertesek között jelezzük, hogy a tartaléknyertes értesítése folyamatban van.

7.7 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatával összefüggésben (a regisztráció vagy az Értesítés visszaigazolása során) megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

8. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

  A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (így a havi Nyeremény átadási eseményre történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

  A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el, továbbá a pepsi.nyeremenyjatek@besocial.hu e-mail címen.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének - Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2 Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

10.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

10.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

10.5 Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.7 A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzem zavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.

10.8 A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

10.9 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

10.10 A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

10.11 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2023. június 1.

Magyarüdítő Forgalmazó Kft.
Szervező

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„Nyerj és alkoss!” elnevezésű nyereményjáték

Adatkezelő: Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (a továbbiakban: Szervező)
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-304045
Adatkezelő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. INFO PARK „C” Épület 5. emelet.
Adatkezelő e-elérhetősége: adatvedelem@magyarudito.hu
Adatkezelő képviselői: Alessandro Pasquale, Buzási Dániel Gábor és Papp Gyula ügyvezetők
Adatfeldolgozó: Be Social Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító)
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-997245
Adatkezelő székhelye: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5
Adatkezelő e-elérhetősége: info@besocial.hu
Adatkezelő képviselői: Forgács Mariann és Joanelli Tamás ügyvezetők

I. ADATKEZELÉSEK

1. Játékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Részvételi lehetőség a Játékban, nyertes értesítése, nyeremény átadása.s

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (2016/679 EU Rendelet 6. cikkének a) pontja szerint), amely hozzájárulás nyertesek esetén kiterjed arra is, hogy a nyertesekről készült fényképfelvételt a Szervező szabadon felhasználja, továbbá, hogy a nyertesek neve a Játék weboldalán megjelenhessen.

Kezelt adatok köre:

Kezelt adat Adatkezelés célja
teljes név játékos azonosítása
születési idő részvételi feltételek ellenőrzése
lakcím nyereményátadás
e-mail cím kapcsolattartás, nyereményátadás napi nyeremények esetében
telefonszám kapcsolattartás
Játékban való részvételhez szükséges egyéb adatok nyertesség feltételeinek ellenőrzése
fényképfelvétel nyertesekről nyereményátadás megörökítése
Közösségi média felületeken megadott egyéb olyan személyes adat, amelyek a regisztrációval az Adatkezelő tudomására jutnak. kapcsolattartás

Adatkezelés időtartama: a weboldalon történt regisztráció törlését követő 15 napig, de legkésőbb 2023. december 31-ig.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a Játékban.

II. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

III. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az adatvedelem@magyarudito.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400) vagy - választása szerint - bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve jogorvoslati eljárást kezdeményezhet.

2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

3.Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az Érintett tiltakozása megalapozott, az adatot Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az Érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

4.Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható az Érintett által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz - ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha nem kéri adatainak törlését is.

6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az Érintettet.

Az Érintett tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) tud.

IV. KÉRELEM TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az III. 1-6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

V. JOGÉRVÉNYESÍTÉS KÖRÜLMÉNYEI

Az Érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja Adatkezelővel szemben. Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

VI. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőktől kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

VII. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén - kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

VIII. BIZTONSÁGI MENTÉSEK KEZELÉSÉNEK RENDJE

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően Adatfeldolgozó - az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében - a személyes adatokat tartalmazó adatbázisának adataiból rendszeresen, naponta háromszor külön adathordozóra biztonsági mentést készít.

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez való hozzáférés korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Az adatokhoz kizárólag megfelelő személyazonosítás után lehet hozzáférni (legalább felhasználónév és jelszó).

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben.

Ha az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Jelentkező az adatok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a kapcsolattartó személy személyes adatainak megadásához megfelelő jogalappal rendelkezik és munkavállalója részére a Rendeletben előírt tájékoztatást megadta adatainak Adatkezelő részére történő továbbítását megelőzően.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2023. június 1.

Magyarüdítő Forgalmazó Kft.